Documente înscriere

Pentru a putea practica Ju Jutsu sau Judo în cadrul Clubului Sportiv Pontica trebuie să urmaţi trei paşi pe care îi vom prezenta în continuare.

Pasul 1

Descărcaţi de mai jos CEREREA DE ÎNSCRIERE şi completaţi prima pagină. Este important să completaţi toate spaţiile.

Acestei CERERI DE ÎNSCRIERE trebuie sa îi anexaţi o copie de pe actul de identitate, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani sau o copie de pe certificatul de naştere şi o copie de pe actul de identitate al unui părinte/tutore legal, pentru persoanele care la data completării nu împliniseră vârsta de 18 ani.

În continuare va trebui să obţineţi viza anuală de la un medic de familie sau de medicină sportivă (pentru practicantii care participa la competitii). Această viză va fi aplicată în pagina a II-a CERERII DE ÎNSCRIERE în spaţiul corespunzător anului în curs. Este posibil ca medicul sa elibereze o adeverinta.

Practicantii care participa la competitie trebuie sa verifice ca medicul să aplice ştampila cu numele şi prenumele acestuia şi în care să fie înscrisă specializarea de medicină sportivă.

Pentru a putea beneficia de o consultaţie la medicul specialist de medicină sportivă trebuie să aveţi o trimitere către acesta de la medicul de familie.

Cabinetul de medicină sportivă poate fi găsit în Policlinica nr. 2 Constanţa (Str. Ştefan cel Mare nr. 133, Cod 900709, Tel. 0241 660 857)

Pasul 2

Solicitaţi unui antrenor sau instructor al clubului să vă pună la dispoziţie STATUTUL şi REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE a Clubului Sportiv Pontica. Citiţi-le cu atenţie şi însuşiţi-vă cele cuprinse în aceste documente.

Este important să citiţi cu mare ateţie aceste documente. Relaţiile dintre practicanţi şi Clubul Sportiv Pontica se bazează exclusiv pe articolele cuprinse în aceste acte.

Descărcaţi de mai jos fişierul DECLARAŢIE-ANGAJAMENT. Listaţi-l şi citiţi-l. Este necesar să semnaţi acest document!

Pasul 3

După ce aţi îndeplinit cerinţele de mai sus trebuie să înmânaţi toate aceste documente (CEREREA DE ÎNSCRIERE şi DECLARAŢIA-ANGAJAMENT ) unui antrenor/instructor al clubului. Imediat după aceasta vă puteţi prezenta la antrenament.

Descărcaţi Cerere de inscriere.pdf
Descărcaţi Declaraţia angajament.pdf

Webdesign: Clubul Sportiv Pontica | Contact: pontica.ct[at]gmail.com | Telefon: 0769 695 545; 0722 168 484